อพยพมาแคนาดาผ่านการทำงาน

May 4, 2021 | Kanokon Tansakul Minutes Read

โดยทั่วไปก่อนจะมาทำงานในแคนาดาได้ หากคุณสมัครมาจากเมืองไทย ก่อนจะได้รับการจ้างงาน นายจ้างในแคนาดาจะเป็นผู้ยื่นขอเอกสารที่ชื่อว่า Labour Market Impact Assessment (หรือ LMIA) เพื่อใช้ยื่นขออนุญาตในการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศ


***เอกสาร LMIA อนุมัติโดยหน่วยงานด้านแรงงานของแคนาดา Employment and Social Development Canada (หรือเรียกย่อๆว่า Service Canada)***


คุณสมบัติทั่วไปผู้ขอวีซ่าทำงานแคนาดา:
- สามารถยืนยันต่อเจ้าหน้าที่วีซ่าได้ว่าท่านจะเดินทางออกไปจากแคนาดาเมื่อใบอนุญาตทำงานหมดอายุ
- แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ว่า ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแคนาดา
- ปฏิบัติตามกฏหมายและไม่มีประวัติอาชญากรรม (ท่านต้องยื่นใบรับรองความประพฤติ)
- ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงประเทศแคนาดา
- มีสุขภาพแข็งแรงและมีผลตรวจร่างกาย (หากจำเป็น)
- เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 December 2016 : หากแรงงานต่างชาติมีความประสงค์จะทำงานต่อไปในแคนาดา หลังจากได้ทำงานในแคนาดามาครบ 4 ปีแล้ว แรงงานต่างชาติสามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ (Application to Change Conditions or Extend Your Stay in Canada) หากมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนภายใต้กฏหมาย


*ในกรณีที่แรงงานต่างชาติได้ออกจากแคนาดาไปแล้วเนื่องจากทำงานครบ 4 ปี สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานใบใหม่ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เวลาผ่านไปอีก 4 ปี ตามกฏ 4-Year Rule ที่เป็นกติกาเดิม
แรงงานชั่วคราวต่างชาติ (Temporary foreign workers) จะได้รับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลแคนาดา หลังจากหน่วยงานแรงงานแคนาดา (Service Canada) อนุมัติเอกสาร LMIA ซึ่งลงความเห็นสรุปว่า นายจ้างไม่สามารถหาแรงงานชาวแคนาดาได้


หมายเหตุ:
งานในประเภทต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
http://www.cic.gc.ca/english/work/apply-who-nopermit.aspงานประเภทต่อไปนี้ ต้องขอใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่จำเป็นต้องขอเอกสาร LMIA
http://www.cic.gc.ca/english/work/apply-who-permit.asp

Finding this article helpful? Please share it with your network.
Follow us on social media to stay updated

About the Author

Kanokon Tansakul

RELATED ARTICLES

How helpful is this article? Please share your comment below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวเด่นประเด็น HOT

May 4, 2021
อพยพมาแคนาดาผ่านการทำงาน

โดยทั่วไปก่อนจะมาทำงานในแคนาดาได้ หากคุณสมัครมาจากเมืองไทย ก่อนจะได้รับการจ้างงาน นายจ้างในแคนาดาจะเป็นผู้ยื่นขอเอกสารที่ชื่อว่า Labour Market Impact Assessment (หรือ LMIA) เพื่อใช้ยื่นขออนุญาตในการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศ

May 4, 2021
มาเรียนหนังสือในแคนาดาเพื่อขอสัญชาติในอนาคต

หนทางการอพยพมาแคนาดา 🇨🇦 ผ่านการมาเรียนและหางานทำต่อ

May 4, 2021
ลงทุนเพื่อขอพีอาร์ประเทศแคนาดา

การมาลงทุน จะถือเป็นหนึ่งในช่องทางการอพยพที่เร็วที่สุด เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกแล้ว และต้องการสปอนเซอร์พ่อแม่ (ปู่ ย่า ตา ยาย) เข้ามาเป็นประชากรแคนาดาในอนาคต

อ่านบทความทั้งหมด