แคนาดาติด Top 5 ประเทศที่มีประชากรมีความสุขที่สุดในโลก

December 13, 2020 | Kanokon Tansakul Minutes Read

แคนาดาเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับว่ามีประชากรที่มีความสุขที่สุด 5 อันดับแรกของโลก หลายปีซ้อน! 🌎 วันนี้แอดมินรวบรวมข้อมูลคร่าวๆของแคนาดา มาให้ทุกคนได้อ่าน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ 😇 ใครสนใจอยากสมัครมาเรียน/อพยพมาแคนาดา ติดต่อได้ที่ Facebook: @LGTintergroup

🇨🇦 ประชากร
แคนาดามีประชากร 36.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพจากยุโรป โดยเฉพาะจากประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ผู้อพยพจากทวีปเอเชียได้เพิ่มสูงขึ้นมาก รวมถึงจากแทบคาริบเบียนและแอฟริกาด้วย นอกจากนี้แคนาดายังเป็นบ้านของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ เช่น Inuit และ Metis

🇨🇦 วิถีชีวิต
เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มาก จึงมีความหลากหลายสูง ทั้งในเรื่องของประชากร สภาพของพื้นที่ สภาพอากาศ และวิถีชีวิตของผู้คน อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมแบบแคนาเดียนให้ความสำคัญกับ ความภาคภูมิใจ และความยึดมั่นในความเสมอภาค ความหลากหลาย และความเคารพต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แก่นคุณค่านี้เองทำให้แคนาดาจึงมีความเป็นมิตร มีความสงลและปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิต ในมิติด้านศาสนา ประเทศแคนาดาเปิดกว้างต่อการปฏิบัติและความเชื่อทางศาสนา และกว่า 20% ของประชากรระบุว่าไม่มีศาสนาอีกด้วย อีกทั้งแคนาดายังเป็นประเทศแรกๆของโลกที่ทำให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย และมีออกกฎหมายรองรับ LGBT 🏳️‍🌈 ทุกคนสามารถแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตาม

🇨🇦 ภูมิศาสตร์
ประเทศแคนาดาตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ลองจากรัฐเซีย ถึงแม้ประเทศจะกว้างใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศสหรัฐอเมริกา และมีความอบอุ่นมากกว่าตอนเหนือ แคนาดามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีมาก มีรถไฟตัดผ่านทั่วถึงจากซ้ายสุดไปขวาสุดของประเทศ ระบบขนส่งมวลชลยอดเยี่ยม อีกทั้งประเทศแคนาดามีทะเลสาบมากกว่า 2 ล้านแห่ง มีเทือกเขาต่างๆมากมาย เช่น the Torngats, Appalachains, the Rocky Mountains และแม่น้ำที่สำคัญที่สุดในแคนาดาคือ แม่น้ำ St. Lawrence มีความยาว 3,058 กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่องทางเดินเรือจาก the Great Lakes สู่มหาสมุทรแอตแลนติก

🇨🇦 สภาพอากาศ
หากกำลังจิตนาการถึงแคนาดา ด้วยภาพของดินแดงแห่งน้ำแข็งและหิมะ ความเข้าใจของคุณอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป ในแต่ละพื้นที่ของประเทศ จะมีความแตกต่างด้านสภาพอากาศ อย่างไรก็ดี ทางตอนเหนือของประเทศจะมีอากาศที่เย็นเยือก ซึ่งทำให้ผู้คนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ สำหรับพื้นที่ทางตอนใต้ที่ติดกับประเทศอเมริกา สภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน (ที่นี่นี่แหละที่มีแสงเหนือ ออโรร่าที่ทุกคนตามหา)

🇨🇦 ภาษาที่ใช้
ประเทศแคนาดามี 2 ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษเป็นภาษาแม่ของประชากรกว่า 59% และภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ของประชากรกว่า 23% และกว่า 18% ของประชากรแคนาดามีมากกว่าหนึ่งภาษาแม่ หรือมีภาษาแม่ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ภาษาอื่นๆที่เป็นที่นิยมในประเทศแคนาดา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาปัญจาบี ภาษาสเปน ภาษาอารบิก และภาษตากาล็อก

🇨🇦 รูปแบบการปกครอง
แบบสหพันธรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ แคนาดาจัดเป็นสหพันธรัฐ ซึ่งหมายความว่า อำนาจการบริหารจะมีการจัดสรรให้รัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละมณฑลและเขตปกครองสามารถปกครองตนเองได้ มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งเป็นองค์พระประมุข ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการเป็นผู้แทนพระองค์

🇨🇦 เศรษฐกิจ
แคนาดาเป็นประเทศเดียวในกลุ่มจี 8 ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญเนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มีมาตรการการค้าที่เสรีและโปร่งใสมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก (ภาษีก็สูงมากเช่นเดียวกัน 😭) อีกทั้งยังพึ่งพิงการค้ากับต่างประเทศเป็นหลัก อีกทั้งยังให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าที่นำเข้าจากประเทศด้อยพัฒนา ยกเว้นในสินค้าประเภทนม สัตว์ปีกและไข่

🇨🇦 ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ แก๊สธรรมชาติ ทองคำ ถ่านหิน เหล็ก นิกเกิล โพแทช ยูเรเนียม สังกะสี รวมทั้งป่าไม้
สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ สินแร่ เครื่องยนต์ รถยนต์ กระดาษ ไม้เนื้ออ่อน พลังงานปิโตรเลียมดิบ แก๊สธรรมชาติ ไฟฟ้า อะลูมิเนียม อุปกรณ์สื่อสาร ชิ้นส่วนอากาศยาน ระบบคอมพิวเตอร์
สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เม็กซิโก และเยอรมนี

Finding this article helpful? Please share it with your network.
Follow us on social media to stay updated

About the Author

Kanokon Tansakul

RELATED ARTICLES

March 4, 2021
ขอพีอาร์ผ่านการแต่งงานกับชาวแคนาดา

อพยพมาแคนาดาผ่านการ แต่งงานหรือเป็นแฟนกับชาวแคนาดา หรือผู้ถือพีอาร์แคนาดา 🇨🇦ข้อควรรู้และเอกสารที่ต้องเตรียม 1. เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ให้ครบและแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ ใบสูติบัตร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) ทะเบียนสมรส 2. เอกสารทุกอย่างที่แปลแล้ว ต้องให้ทนายในแคนาดา (บริษัท Longitude Immigration ของเรามีตราประทับรับของของทนายหรือ Notary ในแคนาดา ราคาใบละ $25) หรือส่งให้กองสัญชาติและนิติการณ์ กระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้รับรองรับรอง ค่ารับรองชุดละ 400 บาท ใช้เวลา 4 วันทำการ แบบด่วนต้องเสียค่ารับรองชุดละ 800 บาท รอรับได้ภายใน 2 ชั่วโมง ตัวอย่างเอกสารแปล —-> http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=98 3. ขั้นตอนการกรอกเอกสาร แนะนำว่าให้ปริ๊น Checklist ออกมาก่อนอันดับแรกและศึกษาให้ละเอียด หากอยู่กับแฟนแนะนำว่า ควรจะนั่งกรอกแบบฟอร์มด้วยกันเลย เช็คให้ดีๆ เพราะในใบสมัคร PR เค้าจะถามหมดว่าเจอกันยังไง เมื่อไหร่ อะไร ทำไม […]

Read More
December 15, 2020
กัญชาถูกกฎหมาย ใครได้? ใครเสีย?

แคนาดาเป็นชาติที่สองในโลกที่ทำให้การเสพกัญชาเพื่อนันทนาการเป็นเรื่องถูกกฎหมาย (ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2018) ชาวแคนาดาที่บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถซื้อและเสพกัญชา จากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตจากทางการได้อย่างถูกกฎหมาย (เทียบเหมือนสูบบุหรี่ที่บ้านเรา คือสูบตามสถานที่ที่กำหนด ใช้ส่วนตัวในบ้านได้)

Read More
How helpful is this article? Please share your comment below.

ข่าวเด่นประเด็น HOT

May 4, 2021
อพยพมาแคนาดาผ่านการทำงาน

โดยทั่วไปก่อนจะมาทำงานในแคนาดาได้ หากคุณสมัครมาจากเมืองไทย ก่อนจะได้รับการจ้างงาน นายจ้างในแคนาดาจะเป็นผู้ยื่นขอเอกสารที่ชื่อว่า Labour Market Impact Assessment (หรือ LMIA) เพื่อใช้ยื่นขออนุญาตในการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศ

May 4, 2021
มาเรียนหนังสือในแคนาดาเพื่อขอสัญชาติในอนาคต

หนทางการอพยพมาแคนาดา 🇨🇦 ผ่านการมาเรียนและหางานทำต่อ

May 4, 2021
ลงทุนเพื่อขอพีอาร์ประเทศแคนาดา

การมาลงทุน จะถือเป็นหนึ่งในช่องทางการอพยพที่เร็วที่สุด เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกแล้ว และต้องการสปอนเซอร์พ่อแม่ (ปู่ ย่า ตา ยาย) เข้ามาเป็นประชากรแคนาดาในอนาคต

อ่านบทความทั้งหมด