ย้ายไปแบบนักลงทุน

อพยพมาแคนาดาผ่านการลงทุน

แคนาดา
หนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในโลก สำหรับการสร้างธุรกิจ

ประเทศแคนาดากำลังมองหานักธุรกิจและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างเสริมเศรษฐกิจและตลาดแรงงานให้กับประเทศ ธุรกิจ Start-up ในแคนาดายังได้รับการช่วยเหลือในหลายด้านจากรัฐบาล ซึ่งช่วยให้ธุรกิจใหม่ๆมีโอกาสอยู่รอดมากขึ้น

ถ้าหากคุณกำลังสนใจที่จะมาลงทุนที่แคนาดา กรุณาอ่านต่อไปเกี่ยวกับข้อมูลการย้ายประเทศสำหรับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ และนักลงทุน

ให้รัฐเสนอชื่อคุณในการอพยพมาแบบนักธุรกิจ

แต่ละรัฐและดินแดนของแคนาดาจะมีช่องทาง หรือ "Streams" ในการอพยพสำหรับนักธุรกิจเป็นของตนเอง PNP จะต่างจาก Start-Up Visa Program ตรงที่ผลลัพธ์ของการสมัครPNP จะเป็นเพียงแค่การเสนอชื่อ (Nomination) สำหรับการสมัครสถานะ Permanent Resident กับ หน่วยงาน IRCC ระดับความยากง่ายในการสมัครจะขึ้นอยู่กับรัฐและดินแดนที่คุณกำลังดำเนินเรื่องการสมัคร

สำหรับข้อมูลการสมัคร PNP ในรัฐหรือดินแดนที่คุณอยากไปอยู่ คุณสามารถศีกษาได้บนเว็บไซต์ราชการตามข้างล่างนี้

Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP)

หมายเหตุ: ถีงแม้ว่าคุณต้องสมัครผ่านสาย Work Permit โปรแกรมการอพยพนี้เป็นช่องทางเดียวสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนที่อยากมาอยู่ และทำธุรกิจ ที่รัฐ PEI ก่อนการสมัคร คุณสามารถศีกษาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายธุรกิจได้ที่เว็บไซต์ราชการของรัฐ PEI

โปรแกรมนี้ต่างจาก Start-Up Visa Program อย่างไร?
ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือ แต่ละรัฐและดินแดนของแคนาดาจะมี Immigrant Nominee Program (โปรแกรมเสนอชื่อผู้อพยพ) เป็นของตนเอง และจะมีขั้นตอนการสมัคร กฏระเบียบ เกณฑ์และมาตรฐานที่ต่างกันไป ซึ่งจุดนี้อาจจะทำให้การสมัคร Start-Up Visa Program มีความตรงไปตรงมากกว่า ในขณะเดียวกัน การที่จะได้รับการสนับสนุนจาก Designated Organization ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้สมัครหลายคน
ฉันต้องหา Designated Organization หรือไม่?
โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่ต้องมี Designated Organization สำหรับ PNP ว่าด้วยกฏการสมัครในปัจจุบัน ยกเว้นแต่ว่าคุณสนใจที่จะสมัคร Foreign Graduate Start-Up Visa Stream (FGSVS) ของรัฐ Alberta ซึ่งต้องการให้คุณร่วมมือกับ Approved Designated Agencies ที่ระบุไว้บน FGSVS website สำหรับรัฐและดินแดนอื่น คุณจะพิสูจน์ไอเดียหรือความสามารถทางธุรกิจของคุณให้กับหน่วยงานของรัฐและดินแดนโดยตรง เพื่อที่จะได้รับการเสนอชื่อในการสมัครเป็นประชากรถาวร
ฉันต้องมีประสบการณ์การบริหารธุรกิจมาก่อนไหม?
ต้องมีค่ะ นี่คือข้อบังคับในการสมัคร PNP ในสายธุรกิจ และข้อบังคับนี้ก็ถูกใช้กับนักศึกษาที่จะสมัคร Internatioal Graduate Entrepreneur stream ด้วย ถ้าหากความฝันของคุณคือการอพยพมาแบบนักธุรกิจ คำแนะนำที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้ได้คือ คุณต้องสั่งสมประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจมาก่อนจากไทย หรือประเทศที่คุณอยู่ตอนนี้ก่อนนะคะ
การสมัคร PNP มีค่าสมัครไหม?
มีค่ะ ค่าสมัคร PNP จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละรัฐและดินแดน และแล้วแต่สายการอพยพ (Stream) และหมวดหมู่ย่อยของโปรแกรมนั้น หลังจากที่คุณได้รับการเสนอชื่อให้สมัคร PR ทาง IRCC จะคิดค่าสมัคร $1,325 เหรียญแคนาเดียน สำหรับการดำเนินเรื่อง
การสมัคร PNP ใช้เวลานานเท่าไร?
ระยะเวลาในการสมัครจะขึ้นอยู่กับรัฐและดินแดนที่คุญสมัคร โดยคุณสามาถสอบถามตัวแทนจากโปรแกรมได้ค่ะ หลังจากที่คุญได้รับการเสนอชื่อให้สมัคร PR การดำเนินเรื่องกับ IRCC จะใช้เวลาประมาณ 15-19 เดือนค่ะ
Flag_of_Quebec

รัฐ Québec* มีระบบทางกฏหมายเป็นของตัวเอง และไม่อยู่ภายใต้กฏหมายของแคนาดาที่ครอบคลุมเกือบทั้งประเทศ ดังนั้น Start-Up Visa Program ไม่สามารถนำคุณมา Québec ได้ อย่างไรก็ตาม รัฐ Québec มีระบบ Business immigration เป็นของตนเอง และเปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจและนักลงทุนได้เข้ามาสร้างธุรกิจหรือซื้อธุรกิจในรัฐ Québec และสมัครเป็นประชากรถาวรของ Québec

*หมายเหตุ: คนที่ไม่ใช้ภาษาฝรั่งเศสมักออกเสียงว่า "ควิเบก" แต่คนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสจะออกเสียงว่า "เคเบก"

ศึกษาเพิ่มเติม

สร้างอนาคตให้กับตัวคุณเองและสังคม

ประเทศแคนาดาให้รางวัลแก่นักธุรกิจผู้มีโอกาสประสบความเร็จสูง ด้วยการเสนอลู่ทางในการย้ายเข้ามาแคนาดาที่เร็วที่สุดในบรรดาช่องทางการโยกย้ายทั้งมวล Start-Up Visa Program มีระยะเวลาการดำเนินการสำหรับเพียง 12-16 เดือนเท่านั้น!

หากคุณสนใจที่จะสมัคร Start-Up Visa Program ธุรกิจของคุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

สร้างนวัตกรรมใหม่
สร้างอาชีพให้กับพลเมืองของแคนาดา
สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

ขั้นตอนของ Start-Up Visa Program

 • 1
  เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามที่โปรแกรมกำหนด
  คุณสมบัติที่กำหนดไว้มีดังต่อไปนี้:
   ธุรกิจของคุณต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัท (Incorporation) ณ ประเทศแคนาดา
   ส่วนสำคัญของการปฏิบัติการต้องอยู่ภายในประเทศแคนาดา
   ถ้าบริษัทมีเจ้าของหลายคน โปรแกรมนี้อนุญาตให้มีเจ้าของบริษัทได้มากถึง 5 คนเพียงเท่านั้น โดยเจ้าของแต่ละคนต้องครองสิทธิออกเสียง (Voting Rights) ตั้งแต่ 10% ขึ้นไปบนจำนวนหุ้นที่ได้รับการครอบครองโดยผู้ถือหุ้น ในเวลาที่คุณได้รับ Commitment จาก Designated Organization
   เจ้าของบริษัททุกคน และ Designated Organization ต้องครองสิทธิออกเสียงมากกว่า 50% โดยร่วมกัน บนจำนวนหุ้นที่ได้รับการครอบครองโดยผู้ถือหุ้น ในเวลาที่ได้รับ Commitment
 • 2
  ได้รับ Letter of Support จาก Designated Organization

  หาองค์กรสำหรับนักลงทุนจากรายชื่อขององค์กรที่ IRCC ได้กำหนดไว้ (เรียกว่า Designated Organization) โดยองค์กรที่คุณเลือกนั้นต้องมีความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนไอเดียธุรกิจของคุณ

  ติดต่อ Designated Organization และสอบถามการที่ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรในการสมัคร Start-Up Visa Program
  โน้มน้าวให้องค์กรนั้นสนับสนุนไอเดียธุรกิจของคุณ
  ขอ Letter of Support จากองค์กรนั้น และส่งไปกับเอกสารการสมัครของ Start-Up Visa Program
  Designated Organization จะส่ง Commitment Certificate ไปให้ IRCC โดยตรง
  หมั่นเช็คจดหมายและอีเมล์ เผื่อว่าทาง IRCC ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 • 3
  ความชำนาญในภาษาทางราชการของแคนาดา

  สอบภาษาผ่านหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการอนุมัติโดย IRCC

  นำคะแนนสอบที่ได้มาเทียบกับ CLB Level ที่รัฐบาลแคนาดาได้บัญญัติไว้

  ความชำนาญในภาษาราชการ ไว้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ต้องอยู่ที่ CLB Level 5 เป็นอย่างต่ำ สำหรับทุกด้าน ไว้ว่าจะเป็นการพูด อ่าน เขียน และการฟัง
  แนบผลลัพธ์ไปกับ Start-Up Visa application
 • 4
  มีสุขภาพการเงินที่ดี

  คุณจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเพื่อยืนยันว่าคุณสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวด้านการเงินได้เมื่อมาอยู่ประเทศแคนาดา ทางรัฐบาลของแคนาดาจะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่พลเมืองใหม่ที่มากับ Start-Up Visa Program ดังนั้น คุณควรศีกษาเว็บไซต์ทางราชการของ Start-Up Visa Program เพื่อดูว่าคุณต้องนำเงินมาแคนาดาเป็นจำนวนเท่าไรจึงจะเพียงพอสำหรับธุรกิจของคุณ และครอบครัวของคุณ

ค่าการสมัคร Start-Up Visa Program มีจำนวนเท่าไร?
ค่าการสมัคร Start-Up Visa Program มีจำนวน $2,075 เหรียญแคนาเดียน โดยการดำเนินการของการสมัครโดยรวมอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่สถานการณ์ของผู้สมัคร
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มี Letter of Support และ Commitment Certificate?
เอกสารการสมัครของคุณต้องมีเอกสารทั้งสองนี้เพื่อที่จะได้รับการพิจารณา ถ้าหากขาดเอกสารหนึ่งในสองตัวนี้ เอกสารการสมัครของคุณจะได้รับการปฏิเสธ
ถ้าหากผลสอบภาษาไม่ผ่านเกณฑ์ ฉันสามารถส่ง Application ได้ไหม?
คำตอบคือไม่ค่ะ ผลสอบภาษาต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นค่ะ (CLB Level 5 at minimum)
ฉันควรเริ่มต้นติดต่อ Designated Organization ตอนไหน?
คุณควรติดต่อ Designated Organization โดยเร็วที่สุด และคุณควรติดต่อมากกว่าหนึ่งองค์กรเพื่อที่ได้เพิ่มโอกาสสำหรับการที่จะได้ผู้สนับสนุนไอเดียธุรกิจของคุณ
ขั้นตอนการสมัครในแต่ละรัฐหรือมลฑณต่างกันหรือไม่?
เนื่องจากว่าหัวใจของ Start-Up Visa Program คือการพัฒนาแผนธุรกิจ การดำเนินการในการสมัครจะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ Designated Organization และความเป็นไปได้ที่ธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จในรัฐนั้น

คุณพร้อมหรือยังสำหรับโอกาสทางธุรกิจและอนาคตใหม่?

ให้เราช่วยคุณในการโยกย้ายมาลงทุนธุรกิจที่แคนาดา

ตรวสอบคุณสมบัติ ฟรี

ขั้นตอนการบริการของเรา

 • 1
  บริการตรวจสอบคุณสมบัติ
  เราจะช่วยตรวจสอบคุณสมบัติของคุณในการสมัครโปรแกรมการอพยพไปแคนาดาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หากคุณมีคุณสมบัติพอที่จะสมัครการอพยพผ่านโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง พวกเรายินดีที่จะให้บริการแบบ "จับมือทำ" ให้กับคุณ
 • 2
  บริการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
  เราจะเปิดโปรไฟล์ให้คุณในราคาเพียง 3,750 บาท เพื่อเริ่มให้บริการให้คำปรึกษาเต็มรูปแบบและแพลนการอพยพ คุณสามารถปรึกษาทางเราได้ทุกเรื่องในการมาอพยพ
 • 3
  วางแผนการเดินทางเชิงธุรกิจ
  หากคุณจะมาลงทุนที่ประเทศแคนาดา เก็บธุรกิจทีสนใจ รวบรวมไว้ จากนั้นแพลนเพื่อบินเข้ามาดูธุรกิจนั้นๆค่ะ

บริการทัวร์ธุรกิจ Exploratory Business Trip

 • บริการรับส่งสนามบิน

 • พาดูทำเลธุรกิจ (4 วัน)

 • พาดูบ้าน (2 วัน)

 • พาดูโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย (1 วัน)

 • เซ็นสัญญาและมอบอำนาจ

 • เริ่มต้นที่ $6,000 CAD
  จองทริปของคุณ ด่วน!

  ทำไมคุณควรเลือกใช้บริการกับเรา?

  อพยพผ่านช่องทางที่ดีที่สุด และเร็วที่สุด

  ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านการอพยพ ที่ได้มีใบอนุญาตจากกระทรวง

  บริการที่ตอบสนองความต้องการของคุณ 100%

  A brighter future awaits.
  Let’s us guide you through the journey

  GET FREE ASSESSMENT

  ข่าวเด่นประเด็น HOT

  May 4, 2021
  อพยพมาแคนาดาผ่านการทำงาน

  โดยทั่วไปก่อนจะมาทำงานในแคนาดาได้ หากคุณสมัครมาจากเมืองไทย ก่อนจะได้รับการจ้างงาน นายจ้างในแคนาดาจะเป็นผู้ยื่นขอเอกสารที่ชื่อว่า Labour Market Impact Assessment (หรือ LMIA) เพื่อใช้ยื่นขออนุญาตในการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศ

  May 4, 2021
  มาเรียนหนังสือในแคนาดาเพื่อขอสัญชาติในอนาคต

  หนทางการอพยพมาแคนาดา 🇨🇦 ผ่านการมาเรียนและหางานทำต่อ

  May 4, 2021
  ลงทุนเพื่อขอพีอาร์ประเทศแคนาดา

  การมาลงทุน จะถือเป็นหนึ่งในช่องทางการอพยพที่เร็วที่สุด เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกแล้ว และต้องการสปอนเซอร์พ่อแม่ (ปู่ ย่า ตา ยาย) เข้ามาเป็นประชากรแคนาดาในอนาคต

  อ่านบทความทั้งหมด