เกี่ยวกับเรา

ทีมงานของเรา

Howard Wang

Howard Chuhao Wang

คุณ Mr. Wang เป็นผู้ให้ปรีกษาด้านการอพยพประจำประเทศแคนาดาที่ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งเรียกว่า Regulated Canadian Immigration Consultant ซึ่งประกอบวิชาชีพภายใต้กฏระเบียบของสภา Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับภาครัฐในการกำกับดูแลวิชาชีพนี้ และช่วยปกป้องความเป็นธรรมของผู้บริโภค

Vivii Tansakul

กนกอร ตันสกุล 
(คุณวีวี่)

ภรรยาของคุณ Howard ผู้เป็นส่วนสำคัญในความประสบความสำเร็จของบริษัท คุณวีวี่มีความเชี่ยวชาญในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Admin Ploy

แอดมินพลอย

เอเย่นต์ด้านการศีกษาที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ ผู้ได้มาอยู่อาศัยและศีกษาต่อที่แคนาดาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ตอนนี้คุณพลอยได้ถือสัญชาติแคนาเดียนอย่างเต็มตัว

Admin Benz

แอดมินเบนซ์

เอเย่นต์การศีกษาที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบุกเบิก LGT Thailand ประจำประเทศไทย

UBC Bachelor of Arts for Howard Wang

คุณสมบัติที่เรามี

บริษัท Longitude Intergroup Immigration มีคุณสมบัติทางวิชาการจากสถาบันชื่อดังระดับโลก ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ได้รับบริการจากเรา และรวมไปถึงประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหวังกับการบริการของเรา ที่ทำให้ลูกค้าหลายคนหันมาขอความปรึกษาด้านการย้ายมาแคนาดากับ Longitude Intergroup Immigration

Regulated Canadian Immigration Consultant Certification by ICCRC

บริการของเรา

เราให้บริการด้านการโยกย้ายมาประเทศแคนาดาที่ครบวงจร ซึ่งมีดังต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อคาดคะเนโอกาสในการได้รับการอนุมัติวีซ่า

 • ฝีกเตรียมตัวผู้สมัครวีซ่าสำหรับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่

 • ให้การช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารการสมัครสำหรับการโยกย้าย (Immigration) และตรวจทานเอกสารเพื่อไม่ให้มีความบกพร่องซี่งอาจจะก่อผลเสียให้แก่กระบวนการของการสมัคร

 • ให้การช่วยเหลือแก่ลูกค้าในหลายๆด้านของการโยกย้ายมายังแคนาดา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสปอนเซอร์ครอบครัว (Family Sponsorship) การยื่นอุทธนณ์ (Appeals) การสมัครสถานะผู้ลี้ภัย (Refugee Claims) การสมัครสถานะผู้อยู่อาศัยชั่วคราว (Temporary Residency) การย้ายมาแบบนักศีกษา (Student Immigration) และการทำงานในประเทศแคนาดา

 • ให้คำแนะนำและการแนะแนวด้านการศีกษาและอาชีพ

 • ให้คำปรีกษาด้านการโยกย้าย

 • การโค้ชทักษะทางภาษา

ในทุกๆปี บริษัทเราได้ให้บริการแก่นักเรียนนักศีกษาจำนวนหลายคนในเรื่องการขอวีซ่า และบริษัทเราทำหน้าที่ในการช่วยให้นักเรียนและนักศีกษาเหล่านั้นได้รับ คำแนะนำที่ถูกต้องและครบถ้วน ว่าด้วยการมาศีกษาต่อที่ประเทศแคนาดา

บริษัทเรามีจุดประสงค์ที่จะทำให้ประสบการณ์การศีกษาของลูกค้าเรา มีประสิทธิภาพมากที่สุด ว่าด้วยการสร้างโอกาสให้กับชีวิต ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่ได้รับบริการของเราสร้างแนวทางอาชีพที่เหมาะสมที่สุดในการสมัครเป็นพลเมืองถาวร (Permanent Residence) ของแคนาดา

หมายเหตุ: ไม่มีที่ปรีกษา หรือตัวแทนทางกฏหมายสำหรับการดำเนินเรื่องการโยกย้าย ที่สามารถการับตีกับคุณไ้ด้ว่า คุณจะได้รับการอนุมัติวีซ่า 100% ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจ่ายเงินเพิ่มเกินความจำเป็น และการใช้เส้นสายวงในจากภายใน Immigration Department
passport
traveller in the rockies mountain
ติดตามเราได้บนโลกโซเชียล

พันธกิจของเรา

พันธกิจของบริษัทเรา คือ การมอบบริการที่ดีที่สุด ในการให้คำปรีกษาด้านกฏหมายการอพยพเข้าแคนาดา ให้กับลูกค้าของเรา ทุกคน

ในระบบการปฏิบัติงานของเรา บริษัท Longitude Intergroup Immigration มีความมุ่งมั่นที่จะ:

ให้ความต้องการของลูกค้ามาก่อนเสมอ
มอบบริการด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นเลิศสุดความสามารถ
มอบบริการให้คำปรีกษาด้านการโยกย้ายมาแคนาดาที่ดีที่สุดในวงการที่ปรีกษาด้านการย้ายประเทศ
มอบบริการด้วยความรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
มอบบริการด้วยจรรยาบรรณ คุณธรรม และยึดมั่นในกฏหมายและความยุติธรรมว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ
รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราในระยะยาวด้วยการมอบบริการที่เหนือความคาดหวัง
เป็นผู้นำวงการด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความสร้างสรรค์ และความสามารถในการทำงานเป็นทีม
เป็นมืออาชีพที่มีความสุภาพ ซื่อสัตย์ และยุติธรรม ในทุกกระบวนการของการทำงาน
 • คิดบวก
 • สร้างแรงดลใจ
 • ซื่อสัตย์
 • สร้างสรรค์

วิสัยทัศน์ของเรา

บริษัทของเรามีความมุ่งประสงค์ที่จะมอบบริการด้านกฏหมายการโยกย้ายของแคนาดาที่เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพ พวกเรามีความมุ่งมั่นและความั่นใจในผลงานและการทำงานของเรา และหมั่นเพียรที่จะมอบบริการด้วยหลักการคิดเชิงบวก และทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

การเดินทางของเรา

2562

คุณฮาวเวิร์ดได้รับการอนุมัติจากสภา ICCRC ในการประกอบอาชีพผู้ให้คำปรีกษาด้านการโยกย้าย เรียกว่า Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC)

2563

คุณฮาวเวิร์ดก่อตั้งบริษัท Logitude International Immigration ซึ่งช่วยเหลือชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในการย้ายมาลงทุนและประกอบกิจการในประเทศแคนาดา

2564

บริษัทขยายสู่ตลาดไทย และได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น บริษัทเราได้ช่วยนักศีกษาจำนวนมากในการย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วแคนาดา

ถ้าหากคุณสนใจย้ายมาแคนาดาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
เริ่มต้นด้วยการปรีกษาเราทันที
ตรวจสอบคุณสมบัติ ฟรี

ข่าวเด่นประเด็น HOT

May 4, 2021
อพยพมาแคนาดาผ่านการทำงาน

โดยทั่วไปก่อนจะมาทำงานในแคนาดาได้ หากคุณสมัครมาจากเมืองไทย ก่อนจะได้รับการจ้างงาน นายจ้างในแคนาดาจะเป็นผู้ยื่นขอเอกสารที่ชื่อว่า Labour Market Impact Assessment (หรือ LMIA) เพื่อใช้ยื่นขออนุญาตในการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศ

May 4, 2021
มาเรียนหนังสือในแคนาดาเพื่อขอสัญชาติในอนาคต

หนทางการอพยพมาแคนาดา 🇨🇦 ผ่านการมาเรียนและหางานทำต่อ

May 4, 2021
ลงทุนเพื่อขอพีอาร์ประเทศแคนาดา

การมาลงทุน จะถือเป็นหนึ่งในช่องทางการอพยพที่เร็วที่สุด เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกแล้ว และต้องการสปอนเซอร์พ่อแม่ (ปู่ ย่า ตา ยาย) เข้ามาเป็นประชากรแคนาดาในอนาคต

อ่านบทความทั้งหมด